اطلاعات عمومی
شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام چیست؟

در واقع شرکتی که نام سهامی را یدک میکشد بدین معنا است که سرمایه مرتبط با این شرکت به صورت سهام تقسیم بندی شده و هر شخص که سهام را خریده و در واقع سهامدار است با توجه به میزان سهام خریداری شده میتواند مسئولیت بیشتری را به عهده بگیرد به طور مثال در جلسات […]