اطلاعات عمومی ثبت
شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟

آشنا شدن با شرکت سهامی شرکت سهامی به شرکتی گفته میشود که پشتیبانی مالی مورد نیاز آن از طریق فروش سهام تامین شده و مسئولیت کسانی که سهام خریداری کرده‌اند وابسته به میزان سهام آنها متغیر است. به استناد ماده 2 لایحه مرتبط هر گونه شرکت سهامی در زمره شرکت‌های بازرگانی قرار میگیرد حتی اگر […]