اطلاعات عمومی ثبت حقوق
درخواست پلمپ دفاتر به صورت آنلاین

درخواست پلمپ دفاتر به صورت آنلاین

شما میتوانید درخواست پلمپ دفاتر به صورت آنلاین انجام بدهید. اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح بدهیم در واقع، تمامی شرکت ها و افراد حقیقی (منظور: حقیقی و حقوقی) برای ضبط و اظهار هزینه‌ها و دریافتی‌ها به شکل روزانه، هفتگی و ماهانه نیاز به دفاتر رسمی دارند. این به منظور نوشتن و نگه داشتن حساب‌ها […]