اطلاعات عمومی ویژه
جریمه عدم ارسال و تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

جریمه عدم ارسال و تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی را میتوانید در متن زیر مطالعه بفرمایید. جریمه در بیمه تامین اجتماعی به دو گونه است: ۱- جریمه عدم ارسال لیست ۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه الف) جریمه عدم ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما […]