اطلاعات عمومی حقوق حقوق بین الملل
تابعیت شرکت ها

معنا و مفهوم تابعیت شرکت چیست؟

تابعیت شرکتهای تجاری کی از واژه‌های پر استفاده در مبحث حقوق بین‌الملل واژه “تابعیت” میباشد. تابعیت (در زبان انگلیسی: Citizenship) دارای اهمیت خاصی است که میتواند این اهمیت خود را در موقعیت‌های مختلف و متفاوت بروز دهد. هر کشوری شهروندانی که در مرزهای خود زندگی میکنند را تبعه خود میداند. یکی از سرموضوعات سیاسی مرتبط […]

اطلاعات عمومی ثبت
شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟

آشنا شدن با شرکت سهامی شرکت سهامی به شرکتی گفته میشود که پشتیبانی مالی مورد نیاز آن از طریق فروش سهام تامین شده و مسئولیت کسانی که سهام خریداری کرده‌اند وابسته به میزان سهام آنها متغیر است. به استناد ماده 2 لایحه مرتبط هر گونه شرکت سهامی در زمره شرکت‌های بازرگانی قرار میگیرد حتی اگر […]