اطلاعات عمومی حقوق
افراز، تقسیم و تفکیک به چه معناست؟

افراز، تقسیم و تفکیک به چه معناست؟

تفکیک به چه مفهومی است؟ در حیطه مرتبط با امور ملکی تفکیک کردن به معنای تقسیم نمودن یک ملک به تعداد قطعات کوچکتر است. حال می‌خواهیم با یک مثال ساده توضیح بدهیم، اگر یک زمین ده هزار متری در اختیار داشته باشیم و بخواهیم آن را به ده زمین مجزا تفکیک نماییم بعد از آن […]