اطلاعات عمومی حقوق
اخذ پایان کار

اخذ پایان کار

در اینچا قصد داریم به مسائل مرتبط با اخذ پایان کار بپردازیم.

گرفتن پروانه ساختمان را میتوان قدم ابتدایی برای ساخت و ساز یک ملک یا ساختمان در نظر گرفت. شخصی که مالکیت را دارد خودش به صورت انفرادی و یا به شکل مشارکتی میتواند شروع به فرآیند ساخت و در واقع احداث واحد آپارتمانی کند. اما وجه مشترک در هر صورت لزوم گرفتن پروانه ساختمان است.

بعد ار آنکه فرآیند ساخت و ساز ساختمان تکمیل بشود، بایستی ساختمان ساخته شده به تایید شهرداری برسد و فاقد مواردی همچون خلافی و بدهی باشد. سپس مدرک پایان کار از طریق شهرداری و یا سازمان مربوطه قابل دریافت خواهد بود. در واقع پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که مورد نیاز هر ساختمانی است.

مدرک پایان کار گواهی است بر اتمام عملیات ساخت و ساز ساختمانی و بعد از درخواست شخص مالک و یا از طریق وکیل به واسطه شهرداری و با نظر به شناسنامه فنی مربوط به ساختمان مورد نظر صادر میشود. سند پایان کار میبایستی مورد تایید ناظرانی که از طرف شهرداری فرستاده میشوند برسد. بعد از صادر شدن شناسنامه فنی و ملکی به واسطه سازمان نظام مهندسی مرتبط با شهرداری سند پایان کار صادر می‌گردد.

بازدید کارشناسان دفتر فنی و شهرداری الزامی است چون به مدارک مرتبط با بازدید و تاییدیه آنها نیاز است. پس از ارائه دادن مدرک‌های مورد نیاز برای گرفتن پایان کار اگر خلافی نداشته باشید فرآیند تکمیل میشود.

کمیسیون ماده 100

در حقیقت رای و نظر کمیسیون ماده 100 اگر بنا بر جریمه کردن مالک باشد میبایست که خلافی توسط وی پرداخت شود. اگر جریمه اعمال شده به وسیله کمیسیون ماده 100 توسط مالک پرداخت نگردد، تمدید پروانه ساختمان و گرفتن پایان کار دچار مشکل میشود. سپس پرونده برای تجدید نظر به کمیسیون ماده 100 رفته و حتی ممکن است دستور تخریب ملک صادر شود.

مزیت انجام مراحل الزام به گرفتن پایان کار با وکیل

برای گرفتن گواهی پایان کار مدت زمان کمتری صرف میشود.
خریدار الزام به حضور در طی مراحل رسیدگی به پرونده و دادگاه را ندارد.
با وکیل میتوانید خسارت قید شده ضمن قرارداد را فورا از فروشنده بخواهید.
اگر ملک یا ساختمان مورد بحث در رهن قرار داشته باشد، با وکیل میتوانید فک رهن را از فروشنده بخواهید.
اگر فروشنده ملک یا ساختمان از گرفتن سند پایان کار سر باز بزند، با وکیل شما میتوانید او را ملزم کرده و در نهایت خسارتی که ایجاد شده است را مطالبه نمایید.

آنچه درباره الزام به گرفتن پایان کار باید بدانیم

گرفتن مدرک پایان کار بر عهده مالک یا سازنده میباشد؟

برای اخذ مدرک و یا گواهی پایان کار برای ساختمان میبایست در ابتدا تشکیل پرونده داد. پس از تشکیل پرونده برای گرفتن پایان کار وارد نمودن گزارش بازدید به وسیله مهندس ناظر الزامی است. به طور معمول وضعیت ساختمان به همراه میزان تخلف موجود گزارش و کروکی ملک ترسیم می‌گردد. بعد از آن به قسمت بروکف میرود. در واقع اخذ پایان کار بر عهده سازنده میباشد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اخذ پایان کار

موارد مورد نیاز شامل اصل و کپی از سند ساختمان، اصل شناسنامه، فیش عوارض نوسازی پرداخت شده و حضور یافتن مالک و یا مالکان (به جای مالک میتواند وکیل وی حضور یابد) و گزارش بازدید مربوط به مهندس ناظر.

آیا چک ضمانت گرفتن پایان کار فروشنده را میتوان برگشت زد؟

در حالتی که مهلت معین برای گرفتن پایان کار در قرارداد ذکر نشده باشد میتوان به عرف زمانی مرتبط با آن رجوع کرد. پس میتوانید به سبب آنکه فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده است با چک خود اقدام نموده و خواهان ضرر و زیان خود شوید.

آیا هبه کردن ملک بدون اخذ پایان کار امکان پذیر است؟

در واقع هبه کردن به معنای انتقال مالکیت مال عین موهوبه ( که در اینجا ملک یا ساختمان است) به دیگری به صورت رایگان و بدون دریافت پول است. با توجه به آنکه هبه کردن نیز مانند فروختن ملک به متهب (شخصی که گیرنده ملک یا ساختمان است) مستلزم گذر کردن از چندی موارد حقوقی و سند زدن به نام شخص و تمامی مراحل مرتبط با آن است. پس هبه کردن ملک بدون کسب گواهی پایان کار امکان پذیر نیست.

آیا پایان کار ملک دارای بدهی را میتوان گرفت؟

اگر یک ملک یا ساختمان به دلیل داشتن بدهی توقیف شده باشد امکان اخذ پایان کار برای آن ملک یا ساختمان وجود داشته و مانعی ندارد.

هزینه اخذ پایان کار با سازنده است یا مالک؟

به طور معمول هرینه‌های مرتبط با گرفتن پایان کار بر دوش سازنده میباشد اما اگر توافقات قبلی بر سر آن صورت گرفته باشد مالک هم میتواند هزینه‌ها را پرداخت نماید.

مالک در قبال عدم اخذ پایان کار به وسیله سازنده بر اساس توافق چه کاری میتواند انجام دهد؟

در حالتی که سازنده به عهد خود در قبال گرفتن پایان کار عمل نکرده باشد، مالک میتواند خود یا از طریق وکیل الزام وی را از راه مراجع قضایی خواهان شود. علاوه بر آن مالک میتواند خسارت ناشی از تاخیر سازنده را برای گرفتن سند پایان کار مطالبه نماید.

آیا امکان فروش ملک یا ساختمان قبل از گرفتن پایانکار وجود دارد؟

پاسخ کوتاه به این پرسش بله است. در قرارداد نوشته شده مابین طرفین زمان و مهلت اخذ سند پایان کار ذکر میگردد. ضرر و زیان مرتبط با آن نیز در قرارداد قید میشود.

چه مدارکی را باید به وکیل برای الزام اخذ پایان کار ارائه داد؟ مراحل آن چیست؟

بعد از ملاقات حضوری با وکیل و شرح موضوع میتوانید وکالتنامه امضاء کرده و مدارک خود شامال شناسنامه، کارت ملی، سند یا قولنامه و یا مدارک قرارداد و توافقات را به وی ارائه میدهید.

@ شهرداری

نویسنده

مدیر محتوا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *